Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká internetové domény premagas.cz registrované G.A.S. a.s.

  1. G.A.S. a.s. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně přihlašuje se k odběru informací. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.
  2. G.A.S. a.s. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších konkrétní data – statistický přehled, nikoliv jmenovitě.
  3. Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat cílené nabídky zaměřené na zájem uživatele). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – některé stránky však nemusí bez povolených cookies fungovat korektně.
  4. Na žádost uživatele podnikne G.A.S. a.s. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.
  5. Toto prohlášení nabývá účinnosti dne 1. září 2008.
  6. G.A.S. a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit svoji politiku související s ochranou citlivých dat, poté co na svých webových stránkách informuje uživatele o této změně.